Problemy Euroregionu Karpaty.

Euroregion – forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu ... Continue Reading →

Przejścia graniczne ze Słowacją

Na granicy Polski i Słowacji 20 grudnia 2007 znajdowało się 55 przejść granicznych – 51 drogowych (w tym turystyczne) oraz 3 kolejowe. W związku z przystąpieniem Polski ... Continue Reading →

Wiersz o grzybiarzu

O Grzybiarzu Jeśli problem masz poważny, idź do lasu, tam odważny, hardcorowo dzielny GRZYBIARZ przyjdzie, gdy na pomoc wzywasz! Uprząż ma przy sobie zawsze, tak jak buty, szpej ... Continue Reading →

Konsekwencje polityczne, społeczne i ekonomiczne przystąpienia Polski do UE

1. Swobodny przepływ towarów Jest to rozdział obejmujący aspekty prawne związane ze swobodnym przepływem towarów pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Dotyczy ... Continue Reading →

Klimat Polski

Cechą klimatu Polski jest zmienność pogody, kształtuje to: Aż 6 różnych mas powietrza kształtuje pogodę w ciągu roku, przez cały rok pogodę kształtuje masa powietrza polarnego ... Continue Reading →

Perm, Trias, Jura i Kreda

PERM – dolny perm PL jest lądem w konsekwencji karbońskich wypiętrzeń, powstają piaskowce perskie pstre, zlepieńce jako lądowe utwory. Z tych piaskowców są zbudowane ... Continue Reading →

Vorteile und Nachteile einer polnischen Schule

Seit 5 Jahren gibt es in Polen sowohl Privatschulen als auch Staatliche (państwowe) Schulen. Alle klagen (skarżyć się) üben die Schwere finanzielle Situation. Jedoch nicht alles ... Continue Reading →