Wzór listu motywacyjnego dla Sekretarki

Do zadań sekretarki należy przede wszystkim organizacja spotkań i wyjazdów biznesowych, poprawne sporządzanie pism i dokumentów oraz dbanie o prawidłowy przepływ informacji ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Serwisanta

Przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja i diagnoza awarii sprzętu oraz oprogramowania, naprawa i konserwacja sprzętu, a także przechowywanie i uzupełnianie dokumentacji technicznej ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Spawacza

Najważniejszymi obowiązkami spawacza jest spawanie stali przy użyciu różnych metod, nadzór i kontrola nad poprawnością wykonania detalu oraz przygotowanie urządzeń do pracy ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. BHP

Do najistotniejszych zadań specjalisty ds. BHP zależy koordynacja działań i nadzór nad upoważnieniami pracodawcy, kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. Marketingu

Do najistotniejszych zadań osoby zajmującej stanowisko specjalisty ds. marketingu zaliczyć można: nawiązywanie, odnawianie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami firmy, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. Obsługi Klienta

Najbardziej istotne obowiązki osoby zatrudnionej jako specjalista ds. obsługi klienta to między innymi: pozyskiwanie nowych i profesjonalna obsługa aktualnych klientów, prezentowanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. Sprzedaży

Osoby posiadające wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu oraz reklamy mają szansę wykazać się na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży. Ponadto powinny cechować się uczciwością, ... Continue Reading →