Wzór podania o pracę dla Technika Handlowca

Osoba zajmująca stanowisko technika handlowca powinna wykazywać chęć poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Do podstawowych zadań technika handlowca należy ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Technologa

Technolog ma za zadanie, przede wszystkim kontrolować proces produkcji, zarówno od strony technologicznej, jak i jakościowej. Ponadto do jego obowiązków należy: opracowywanie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Telemarketera

Wymagania jakie musi spełnić telemarketer to miły głos, doskonała dykcja, precyzja w przekazywaniu informacji i cierpliwość. Bardzo przydatne w tym zawodzie są również znajomość ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Tłumacza

Najważniejszym zadaniem tłumacza jest jak najdokładniejsze i najwierniejsze przetłumaczenie tekstu lub wypowiedzi z jednego języka na inny. Narzędziami jego pracy są słowniki ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Urzędnika

Praca urzędnika polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych, a także konsultacjach i ewentualnym udzielaniu porad z zakresu prawa i finansów. Pracodawcy wymagają od zatrudnionych ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Webmastera

Osoby cierpliwe, samodzielne i wytrwałe w dążeniu do wyznaczonych celów posiadają predyspozycje do pracy na stanowisku webmastera. Do obowiązków pracowników zatrudnionych na ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Wychowawcy

Jak sama nazwa wskazuje praca wychowawcy opiera się głównie na wychowaniu podopiecznych. Do najważniejszych jego zadań należy także kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesu ... Continue Reading →