Wzór CV dla Hostessy

Zawód hostessy wiąże się z wielogodzinnym przebywaniem w pozycji stojącej i zachęcaniu do kupna danego produktu. Ale nie tylko. Jej obowiązki to także zachęcanie do odwiedzenia ... Continue Reading →

Wzór CV dla Informatyka

Do najważniejszych zadań informatyka należy gromadzenie, przekaz i przetwarzanie informacji za pomocą najnowszych technologii. Do jego obowiązków należy między innymi: obsługa ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inspektora Nadzoru

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora nadzoru należy udział w negocjacjach, wykonywanie kosztorysów, nadzorowanie realizacji zadań i robót w zakresie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inżyniera Budownictwa

Inżynier budownictwa to bardzo odpowiedzialne zajęcie. W zakresie jego obowiązków znaleźć można wykonywanie projektów budowlanych, tworzenie harmonogramu robót, zamówień ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inżyniera Budowy

Inżynier budowy zajmuje się planowaniem, projektowaniem i opracowywaniem technologii budowy. Oprócz tego jego zadaniem jest kontrolowanie i nadzorowanie kolejnych jej etapów, zarządzanie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Kasjera

Obowiązkiem kasjera jest przede wszystkim obsługa kasy fiskalnej. Niektóre firmy, szczególnie mniejsze oczekują także od osób zatrudnionych na tym stanowisku, wykładania towaru, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Handlowca

Zawód handlowca ma wiele wspólnego ze stanowiskiem przedstawiciela handlowego. Podobnie jak on jego zadanie polega na aktywnym pozyskiwaniu klienta, przedstawianiu oferty firmy, ... Continue Reading →