Wzór listu motywacyjnego dla Hostessy

Praca hostessy kojarzy się wyłącznie z koniecznością ładnego prezentowania się i reklamą danego produktu czy usługi. Obowiązkiem hostessy jest także rozdawanie ulotek reklamowych, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Informatyka

Trudno jest jednoznacznie określić obowiązki informatyka. Ich zakres różni się w zależności od wykształcenia i posiadanych umiejętności. Podstawowe jego zadania to: tworzenie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inspektora Nadzoru

Jak sama nazwa wskazuje inspektor nadzoru zajmuje się nadzorowaniem przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy udział w negocjacjach, wykonywanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inżyniera Budownictwa

Do podstawowych obowiązków inżyniera budownictwa należy budowa i koordynowanie prac zespoły dokonującego realizacji prac budowlanych i montażowych, raportowanie stanu zaawansowania ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inżyniera Budowy

Do podstawowych obowiązków inżyniera budowy należy przygotowanie, realizacja i rozliczenie powierzonych prac, prowadzenie dokumentacji budowlanej, opracowywanie planu potrzeb materiałowych, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kasjera

Stanowisko kasjera jest najczęściej zarezerwowane dla osób odpowiedzialnych, systematycznych, komunikatywnych, zorganizowanych i uczciwych. Do najistotniejszych zadań osoby wykonującej ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Handlowca

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku handlowca należą samodzielne działania handlowe mające na celu przedstawienie oferty firmy, sprzedaż jej produktów i usług ... Continue Reading →