Wzór podania o pracę dla Hostessy

Do podstawowych zadań hostessy jest pomoc w działaniach promocyjnych na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez zleceniodawcę. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Informatyka

Głównymi zadaniami informatyka są tworzenie oprogramowania poprzez wykorzystywanie specjalistycznego języka. Do jego obowiązków należy także zarządzanie danymi, szyfrowanie, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru

Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrolowanie realizacji projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami. Najważniejszymi obowiązkami osoby na tym stanowisku są: udział ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inżyniera Budownictwa

Inżynierską stroną projektowania i planowania budowy zajmuje się inżynier budownictwa. Do jego podstawowych obowiązków należy przygotowanie, realizacja i rozliczenie powierzonych ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inżyniear Budowy

Zakres obowiązków inżyniera budowy obejmuje bardzo odpowiedzialne zadania. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zajmuje się: planowaniem i projektowaniem obiektów budowlanych, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Kasjera

Do najważniejszych zadań kasjera należy właściwa i zgodna z panującymi przepisami obsługa kasy fiskalnej. Oprócz tego powinien on dbać o czystość i porządek w miejscu pracy, ... Continue Reading →