Wzór podania o pracę dla Górnika

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku górnika obejmuje: przygotowanie złoża do eksploatacji i wydobywanie węgla zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Grafika Komputerowego

Do najważniejszych zadań grafika komputerowego należy tworzenie grafiki i interfejsów na potrzeby aplikacji internetowej, projektowanie katalogów, broszur, wizytówek, plakatów ... Continue Reading →

Wzór CV dla Handlowca

Zakres obowiązków handlowca zależy w dużej mierze od jego umiejętności i rodzaju zakładu pracy. Do najważniejszych jego zadań można zaliczyć aktywne pozyskiwanie klientów, ... Continue Reading →

Wzór CV dla Hostessy

Zawód hostessy wiąże się z wielogodzinnym przebywaniem w pozycji stojącej i zachęcaniu do kupna danego produktu. Ale nie tylko. Jej obowiązki to także zachęcanie do odwiedzenia ... Continue Reading →

Wzór CV dla Informatyka

Do najważniejszych zadań informatyka należy gromadzenie, przekaz i przetwarzanie informacji za pomocą najnowszych technologii. Do jego obowiązków należy między innymi: obsługa ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inspektora Nadzoru

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora nadzoru należy udział w negocjacjach, wykonywanie kosztorysów, nadzorowanie realizacji zadań i robót w zakresie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inżyniera Budownictwa

Inżynier budownictwa to bardzo odpowiedzialne zajęcie. W zakresie jego obowiązków znaleźć można wykonywanie projektów budowlanych, tworzenie harmonogramu robót, zamówień ... Continue Reading →