Wzór CV dla Ogrodnika

Stanowisko ogrodnika wiąże się z ciężką praca fizyczną, stąd zapotrzebowanie w tej branży na osoby silne fizycznie i cieszące się doskonałym zdrowiem. Do najważniejszych ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Magistra Farmacji

Magister farmacji może zajmować się zarządzaniem apteką czy punktem aptecznym, prawidłowym przyjmowaniem i realizowaniem recept, sporządzaniem leków, prowadzenie dokumentacji ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Managera Restauracji

Manager restauracji ma za zadanie prawidłowo zarządzać restauracją i jej personelem, organizując w sposób optymalny pracę w podległych działach. Osoba na tym stanowisku powinna ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Masażysty

W zależności od miejsca zatrudnienia i posiadanych umiejętności, zmienia się zakres obowiązków masażysty. Do najważniejszych jego zadań należy jednak zawsze przygotowanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Mechanika Samochodowego

Mechanik samochodowy to osoba zajmująca się sprawdzaniem stanu technicznego pojazdów, lokalizowaniem i usuwaniem uszkodzeń, wykonywaniem montażu i demontażu układów oraz zespołów. ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Nauczyciela

Osoba zajmująca stanowisko nauczyciela posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych różnego szczebla. Do dodatkowych obowiązków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Niani

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem niani jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i właściwej opieki podczas nieobecności jego opiekunów prawnych. Oprócz tego osoba piastująca ... Continue Reading →