Biogazownie rolnicze

Odnawialne źródła energii w dzisiejszych czasach są już koniecznością, a nie tylko alternatywą lub ciekawym pomysłem. Zmiany klimatu kuli ziemskiej, szkodliwe działanie człowieka i ciągłe przekształcanie środowiska naturalnego wymusza na nas coraz szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. Takimi źródłami są na przykład, woda, wiatr, energia słoneczna, energia geotermalna czy też biomasa (pod tym pojęciem kryje się wszelkiego rodzaju materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego). Polska jako jeden z sygnatariuszy porozumienia z Kioto w 1997 roku zobowiązała się do znacznej redukcji gazów cieplarnianych oraz do promowania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców, firm i instytucji publicznych.Czym jest biomasa i biogaz?

Biomasa należy do jednej z najmniej docenianych substancji stanowiących odnawialne źródła energii. Z wszelkiego rodzaju biomasy czy odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego wytwarzany jest biogaz, w drodze procesów biochemicznych. Biogaz jest to zatem produkt powstały w trakcie fermentacji metanowej w specjalnych urządzeniach takich jak biogazownie, komory fermentacyjne lub jako produkt uboczny beztlenowego rozkładu odpadów na wysypiskach śmieci.

Z czego można produkować biogaz?

Nie każda materia organiczna nadaje się do produkcji biogazu. Na przykład biomasa taka jak słoma czy drewno bardziej nadają się do spalania niż jako wkład do biogazowni. Charakterystyczną cechą biomasy jest tutaj duża zawartość wody lub materii organicznej. Do biogazowni nadają się również odpady wymagające utylizacji. Sam biogaz może zostać wytworzony z różnego rodzaju substratów. Są to na przykład nawozy naturalne powstające w gospodarstwach rolnych (obornik, gnojowica), odpady wytworzone w trakcie produkcji rolnej (odpady z pasz, niejadalne części roślin), produkty rolnicze – rośliny energetyczne (kukurydza, kiszonka, pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki). Szczególne zainteresowanie jest wśród substratów o dużym potencjale energetycznym, które mają dużą zawartość substancji organicznej i są tanie w pozyskaniu. Są to na przykład: odpady z owoców i warzyw, odpady z produkcji żelatyny, odpady z piekarni, odpady ze stołówek i restauracji.

Cdn.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.