Co wpływa na zysk z lokat?

Co wpływa na zysk z lokat?Lokaty to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych produktów oszczędnościowych w Polsce. Dzieję się tak zapewne dlatego, że są one gwarancją bezpieczeństwa dla naszych pieniędzy oraz zysku. W łatwy sposób można pomnożyć swoje nadwyżki finansowe, jednak trzeba do tego wybrać odpowiednią lokatę. Dowiedzmy się na co zwrócić uwagę podczas wyboru takiego depozytu.Oprocentowanie

Oprocentowanie to chyba najważniejszy z czynników na jaki należy zwrócić uwagę. Wiadomo, że im wyższe oprocentowanie, tym większy zysk dla nas. Należy jednak pamiętać, że banki zawsze podają wysokość oprocentowania w skali roku, a najlepsze lokaty często zakładane są na krótszy okres niż 12 miesięcy. Należy to uwzględniać podczas obliczania odsetek.

Kapitalizacja

Ważną kwestią jest również kapitalizacja odsetek. Im jest ona częstsza, tym lepiej dla nas, ponieważ częściej są dopisywane odsetki do naszej lokaty. W większości przypadków dzisiejsze lokaty posiadają kapitalizację miesięczną, co oznacza, że odsetki są dopisywane do naszego rachunku co miesiąc.

Podatek Belki

Obliczając wysokość odsetek otrzymanych po zakończeniu lokaty nie możemy zapomnieć o tzw. podatku Belki. Jest to podatek od przychodów kapitałowych i wynosi 19%. Bank pomniejsza kwotę odsetkową o należny podatek na koniec trwania umowy. Jest to podatek pobierany od wszystkich lokat dostępnych na rynku bankowości.

Po uwzględnieniu tych wszystkich czynników jesteśmy już w stanie obliczyć nasz zysk netto z lokaty. Jednak realny zysk, będzie nieco inny z powodu inflacji – wzrostu cen dóbr i usług. Oznacza to, że za tą samą ilość pieniędzy po pewnym okresie czasu będziemy mogli kupić mniej towarów, czy usług.

Zakładając lokatę mamy pewność co do bezpieczeństwa naszych finansów. Środki ulokowane na depozytach bankowych objęte są bezwarunkową ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który nawet w przypadku upadku banku, zapewnia zwrot naszych oszczędności wraz z naliczonymi do tej pory odsetkami. Aktualne oprocentowanie lokat na rynku nie jest zbytnio zadowalające ale pamiętajmy, że jest to najprostszy sposób na powiększenie swojego kapitału, bez wychodzenia z domu.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.