Czynniki jakości powietrza

Czynniki jakości powietrzaJakość powietrza to termin dotyczący składu chemicznego powietrza na wysokości ok. 2 m n.p.g. – zawartości w nim szkodliwych dla ludzi, zwierząt i roślin związków chemicznych. Na wysokości tej ma miejsce proces oddychania, w którym substancje szkodliwe przedostają się do organizmów żywych.Państwowy Monitoring Środowiska został powołany w celu monitorowania stanu środowiska i przeciwdziałaniu jego zanieczyszczeniom. Jego funkcjonowanie określa ustawa  o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 roku. oraz ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. PMŚ to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska przyrodniczego. Ma na celu również gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych na ten temat. Główny Inspektor Ochrony Środowiska definiuje zadania dla wojewódzkiego programu monitoringu środowiska w cyklu kilkuletnim. Określane one są  m.in. na podstawie ustaw i  umów międzynarodowych.
Do głównych czynników, które wpływają na jakość powietrza zalicza się występujące lokalnie warunki meteorologiczne oraz oraz lokalizacja i wydajność źródeł emisji zanieczyszczeń na określonym terenie. Najważniejszymi z nich są te emitowane lokalnie na niedużej wysokości.
Substancja posiadające znaczący wpływ na jakość powietrza pochodzą zazwyczaj z procesów spalania, rzadziej z nawozów sztucznych czy wyrobisk górniczych. Niektóre z nich powstają w sposób naturalny poprzez wybuchy wulkanów lub wietrzenie skał. Część substancji produkowanych jest w wyniku reakcji chemicznych. Należy do nich ozon, powstający  w procesie reakcji fotochemicznej (zachodzącej pod wpływem światła).
Spalanie jest głównym sposobem uzyskiwania energii w energetyce, przemyśle i komunikacji. Jego szkodliwość może zostać ograniczona m.in.  przez stosowanie filtrów. Częstym rozwiązaniem jest również emitowanie produktów spalania do atmosfery na dużej wysokości. Następuje w ten sposób ich rozrzedzenie. Emitory powinno się również  lokalizować przede wszystkim w miejscach odludnych, z dala od dużych aglomeracji. Trudniej zniwelować szkodliwy wpływ zanieczyszczeń produkowanych w gospodarstwach domowych. Są one emitowane na niedużej wysokości, szczególnie intensywnie w dużych miastach i skupiskach ludzkich. W strefie klimatu umiarkowanego i w przypadku braku alternatywnych źródeł  energii (wiatrowa, jądrowa, słoneczna) następuje duże zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym. Może to zostać ograniczone poprzez wzrost udziału ogrzewania zbiorczego (miejskiego).
W ograniczeniu liczby zanieczyszczeń powietrza ma także pomóc Państwowy Monitoring Środowiska, który zbiera dane i tworzy prognozy na przyszłość w tym aspekcie. Nowe emitory powinny być projektowane w miejscach o jak najniższym stopniu szkodliwości – poza obszarami zabudowanymi.
Teks napisano przy pomocy pracowników PG Kielce (https://promea.pl/oferta/monitoring-srodowiska)


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.