Jakie są wskaźniki badania jakości wody.

Wskaźniki badania jakości wodyWoda pochodząca z własnych ujęć wymaga stałego monitorowania i przeprowadzania okresowych badań jej jakości. Do podstawowych czynników branych pod uwagę podczas badania jakości wody należy zaliczyć: odczyn pH, mętność, barwę, zapach i smak, twardość ogólna oraz zawartość żęlaza i manganu.1. Odczyn pH

Woda może mieć odczyn obojętny, kwaśny lub zasadowy. Marą odczynu wody jest jednostka pH czyli stężenie jonów wodoru w jednostce objętości. Jej skala wynosi od 1 do 14. Woda zdatna do picia posiada pH w granicach od 6,5 do 9,5.

2. Mętność

Mętność wody jest to inaczej przeźroczystość wody, wyrażona w jednostce NTU. Woda zdatna do picia posiada mętność nie większą niż 1 NTU. Wodą mętnieje poprzez zawartość gliny, iłów, związków żelaza, glinu bądź manganu.

3. Barwa

Woda powinna mieć barwę przeźroczystą. Przeźroczystość mierzona jest za pomocą jednostki mgPt/dm3 . Barwa wody ma przede wszystkim znaczenie estetyczne. Jej kolor nie wpływa negatywnie na jakość wody.

4. Zapach i smak

Podobnie jak barwa tak i zapach i smak wody jest trudno mierzalny. Rozporządzenie w tej sprawie mówi bardzo ogólnikowo, że woda powinna mieć zapach i smak akceptowalny. Parametry te wpływają na komfort korzystania z wody i nieakceptowalne są zanieczyszczenia wody wywołane obecnością substancji obcych.

5. Twardość ogólna

Twardość wody uzależniona jest od od wielkości stężenia wapnia i magnezu. Twardość wody mierzy się w jednostce mgCO3/dm3 , i wielkość ta waha się od 60 do 500. Twarda woda powoduje smugi i zacieki na płytkach i naczyniach. Powoduje osadzanie się kamień i innych osadów w czajnikach, pralkach, zmywarkach.

6. Zawartość żelaza i manganu

Zbyt duża zawartość związków manganu i żelaza ma niekorzystny wpływ na smak i zapach wody. Ich stężenie nie powinno przekraczać 0,200 mgFe/dm³,dla żelaza oraz maksymalnie 0,050 mgMn/dm³, dla manganu.

Artykuł przygotowana na postawie: https://promea.pl/oferta/badania-wody


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.