Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Przed 1989 rokiem w Polsce nie funkcjonowały firmy zagraniczne (poza tzw. firmami polonijnymi). Dzisiaj 91 proc. kapitału napływającego do naszego kraju pochodzi z krajów OECD (ponad 41 mld USD). Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2002 r. napłynęły do Polski inwestycje wartości 6 mld dolarów. Całkowita wartość inwestycji w latach 1990 – 2002 wynosi 66 mld dolarów.Większa część środków finansowych z zagranicy lokowana jest w przemysł wytwórczy (42 proc.). W następnej kolejności jest sektor usług finansowych (22,7  proc.) oraz transport, logistyka i transfer danych (12,1 proc.). Od początku lat 90. przedsiębiorcy z Unii Europejskiej coraz częściej  interesują się działalnością w Polsce. O ile w 1993 roku wartość inwestycji pochodzących z krajów Unii wynosił ok. 47 proc., to w 2000 roku udział ten wzrósł do 67 proc. wszystkich przedsięwzięć podjętych przez zagraniczne firmy. Ten wzrost jest najlepszą wizytówką dla rozwoju polskiej gospodarki i doskonale świadczy o zaufaniu inwestorów.

Lista pierwszych co do wielkości inwestycji w Polsce pokazuje na jaką skalę zagraniczny kapitał angażuje się w polską gospodarkę. W przyszłych latach planowane są kolejne inwestycje np. przez Flextronics (USA), Guardian (USA), Nastech (Japonia) i Toyo Seal Industries  (Japonia). Jest to tym bardziej ciekawe, że dzieje się to w czasie schłodzenia światowej gospodarki. W 2001 roku w porównaniu z rokiem poprzednim liczba inwestycji w państwach europejskich wzrosła o 0,5 proc., podczas gdy w tym samym okresie Polska zanotowała wzrost na poziomie ok. 25 proc. (dane Ernst&Young). Polska jest krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów, ze względu na konkurencyjne koszty pracy, wielkość rynku, różnorodność przemysłu i możliwości rozwoju nowych podmiotów gospodarczych.

W Programie Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 określono cele strategiczne w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski:
odzyskanie pozycji lidera w napływie BIZ w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
wzmocnienie korzystnego wizerunku Polski i jej gospodarki na świecie,
zwiększenie napływu BIZ do poziomu 8 mld USD rocznie do roku 2005 oraz ok. 10 mld USD rocznie od 2006 roku, w tym w formie greenfield venture oraz tzw. inwestycji proeksportowych,
zwiększenie udziału BIZ w sektorach zaawansowanych technologii lub tzw. sektorach wschodzących do poziomu 20%, wyrównanie dysproporcji geograficznych w rozwoju gospodarczym regionów.

Z punktu widzenia zagranicznego inwestora ważną kwestią przy rozpoczynaniu działalności są przepisy prawne dotyczące zakupu ziemi i nieruchomości. Zezwolenia na zakup ziemi przez obcokrajowców wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Procedura rozpatrzenia wniosku trwa kilka miesięcy, ale zagraniczni inwestorzy poszukujący terenów pod swoje inwestycje otrzymują zwykle pozytywną decyzję. Wielkość inwestującego przedsiębiorstwa nie odgrywa przy tym istotnej roli. Procedura wydłuża się w momencie chęci nabycia nieruchomości na cele nie związane z działalnością gospodarczą lub ziemi rolnej.

Autor: Tomasz Mynarski


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.