Beim Arzt

Schon gestern abend fühlte ich mich nicht wohl. Wahrscheinlich habe ich mich während des Ausflugs erkältet. In der Nacht hustete ich stark und hatte auch Kopfschmerzen. Am frühen ... Continue Reading →

Meine Schule

Ich besuche die Abiturklasse des Lyzeums in Kęty. Ich gehe in mathematisch – physich Klasse. Der Unterricht dauert in dieses Schule vier Jahren. Das ist die beste Schule in dem ... Continue Reading →

Mein Hobby

Ich interessiere mich für Bergen und Felsenklettern. Ich bin Klettrer. Ich klettre am meisten auf Jura Krakowsko-Częstochowska im Südpolen.Ich fahre oft in Beskidy klettern. Ich ... Continue Reading →

Meine Familie

Ich habe grosse Familie. Ich wohne mit meinen Eltern, zwei Brüdern und meiner Oma. Mein Vater heißt Kazimierz und er ist 50 Jahre alt. Mein Vater ist Bauer und er hat seinen Bauernhof. ... Continue Reading →

Walory przyrodnicze Polski

Za walory przyrodnicze prawnie chronione możemy uznać min. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, użytki ekologiczne. Najważniejszą ... Continue Reading →

Saldo migracji w rosji w 2002 roku

Saldo migracji w Rosji w 2002 roku było bardzo zróżnicowane. Najniższe saldo migracji w 2002 roku wystąpiło w Republice Kałmykia i wyniosło ono -215 oraz w Okręgu Czukockim ... Continue Reading →

Konsekwencje społeczne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Podwyższenie poziomu ochrony praw konsumentów Od stycznia 2005 r. działa w Polsce Europejskie Centrum Informacji Konsumenckiej (ECIK) funkcjonujące przy Urzędzie Ochrony Konkurencji ... Continue Reading →