Zmiany gęstości zaludnienia w województwie małopolskim w latach 1995-2005 według gmin.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmiany gęstości zaludnienia w gminach województwa małopolskiego w latach 1995 – 2005. Zakres przestrzenny badań obejmuje 265 gmin tego ... Continue Reading →

Konsekwencje polityczne, społeczne i ekonomiczne przystąpienia Polski do UE

1. Swobodny przepływ towarów Jest to rozdział obejmujący aspekty prawne związane ze swobodnym przepływem towarów pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Dotyczy ... Continue Reading →

Klimat Polski

Cechą klimatu Polski jest zmienność pogody, kształtuje to: Aż 6 różnych mas powietrza kształtuje pogodę w ciągu roku, przez cały rok pogodę kształtuje masa powietrza polarnego ... Continue Reading →

Perm, Trias, Jura i Kreda

PERM – dolny perm PL jest lądem w konsekwencji karbońskich wypiętrzeń, powstają piaskowce perskie pstre, zlepieńce jako lądowe utwory. Z tych piaskowców są zbudowane ... Continue Reading →

Vorteile und Nachteile einer polnischen Schule

Seit 5 Jahren gibt es in Polen sowohl Privatschulen als auch Staatliche (państwowe) Schulen. Alle klagen (skarżyć się) üben die Schwere finanzielle Situation. Jedoch nicht alles ... Continue Reading →

Welche Rolle spielt in Ihren Leben das Fernsehen

Wir können ohne Fernsehen Leben aber wir vergessen das oft. Im allgemeinen sind wir von den Fernsehprogrammen und Fernsehinformationen abhängig. Bevor man das Fernsehen erfunden hat, ... Continue Reading →

Was machen Sie in Ihrer Freizeit

Ich mache viel in meiner Freizeit. Vor allem mache ich das, was ich am liebsten machen mag. Ich interessiere mich für Bergen und Felsenklettern. Ich bin Klettrer. Ich klettre am meisten ... Continue Reading →