Pietruszka

Pietruszka zwyczajna (z łac. Petroselinum crispum) jest to gatunek rośliny dwuletniej, która pochodzi z rodziny selerowatych. Roślina rośnie w stanie dzikim na Bałkanach, na Półwyspie ... Continue Reading →

Biogazownie rolnicze

Odnawialne źródła energii w dzisiejszych czasach są już koniecznością, a nie tylko alternatywą lub ciekawym pomysłem. Zmiany klimatu kuli ziemskiej, szkodliwe działanie człowieka ... Continue Reading →

Używki w szkołach

I. Co dzień prawie w telewizji widzimy smutny obraz polskiej szkoły pełnej przemocy, alkoholu i narkotyków. Za zwyczaj jest to podstawówka, gimnazjum lub zawodówka usytuowana ... Continue Reading →

Zmiany gęstości zaludnienia w województwie małopolskim w latach 1995-2005 według gmin.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmiany gęstości zaludnienia w gminach województwa małopolskiego w latach 1995 – 2005. Zakres przestrzenny badań obejmuje 265 gmin tego ... Continue Reading →

Konsekwencje polityczne, społeczne i ekonomiczne przystąpienia Polski do UE

1. Swobodny przepływ towarów Jest to rozdział obejmujący aspekty prawne związane ze swobodnym przepływem towarów pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Dotyczy ... Continue Reading →

Klimat Polski

Cechą klimatu Polski jest zmienność pogody, kształtuje to: Aż 6 różnych mas powietrza kształtuje pogodę w ciągu roku, przez cały rok pogodę kształtuje masa powietrza polarnego ... Continue Reading →

Perm, Trias, Jura i Kreda

PERM – dolny perm PL jest lądem w konsekwencji karbońskich wypiętrzeń, powstają piaskowce perskie pstre, zlepieńce jako lądowe utwory. Z tych piaskowców są zbudowane ... Continue Reading →