Wzór CV dla Kosmetyczki

Zakres obowiązków dzisiejszej kosmetyczki znacząco różni się od usług oferowanych jeszcze kilkanaście lat temu. Rynek i zapotrzebowanie zmusza przedstawicielki tego zawodu ... Continue Reading →

Wzór CV dla Księgowego

Księgowy to przede wszystkim osoba prowadząca księgi rachunkowe. Jej główne zadania ograniczają się do przechowywania i wprowadzania faktur oraz innych dokumentów do systemu ... Continue Reading →

Wzór CV dla Kucharza

Osoba zajmująca stanowisko kucharza, oprócz samego przygotowywania potraw zajmuje się również nadzorem nad pracą kuchni, kontrolowaniem wydatków przeznaczonych na artykuły ... Continue Reading →

Wzór CV dla Lekarza

Ogólnie rzecz ujmując, osoba zajmująca stanowisko lekarza zajmuje się oceną stanu zdrowia pacjenta. Oceny tej dokonuje dzięki specjalistycznym badaniom, konsultacjom oraz własnym ... Continue Reading →

Wzór CV dla Logistyka

Zakres obowiązków logistyka obejmuje przede wszystkim: planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego przepływu produktów, surowców oraz materiałów. Oprócz wyżej wymienionych ... Continue Reading →

Wzór CV dla Magazyniera

Najważniejszymi zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku magazyniera jest kontrola jakości otrzymywanego i wydawanego towaru, prawidłowe rozmieszczanie towarów w magazynie oraz ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kontrolera Jakości

Najważniejszym zadaniem kontrolera jakości jest zapobieganie wytwarzania wadliwego towaru. Swoje zadanie może wykonywać kontrolując cały proces produkcji lub wybraną jego fazę. ... Continue Reading →