Wzór listu motywacyjnego dla Stażysty

Jeśli chodzi o obowiązki stażysty, są one ściśle związane z zakładem pracy, który oferuje staż. Ogólnie rzecz biorąc stażysta ma obowiązek: przestrzegać rozkładu czasu ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Stewardessy

Do najważniejszych zadań stewardessy należy sprawdzenie stopnia przygotowania samolotu do przyjęcia podróżnych, profesjonalna obsługa załogi i pasażerów lotu, informowanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Strażaka

Zawód strażaka jest zawodem wysokiego ryzyka. Zakres jego obowiązków nie ogranicza się jedynie do gaszenia pożarów. Do najważniejszych zadań można również zaliczyć: dbanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Strażnika Miejskiego

Najważniejszymi zadaniami strażnika miejskiego są: przeprowadzanie działań mających na celu przeciwdziałanie niszczenia mienia prywatnego i publicznego, weryfikowanie pozwoleń, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Technika Dentystycznego

Odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie technika dentystycznego, daje dwuletnie studium policealne. Miejscem jego pracy jest pracowania ortodoncyjna lub protetyczna, gdzie z ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Technika Farmacji

Najistotniejszymi zadaniami wykonywanymi przez osobę zatrudnioną na stanowisku technika farmacji są: przygotowywanie i wydawanie środków farmaceutycznych, obsługa klientów zakładu ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Sprzedawcy

Pozyskiwanie nowych i obsługa aktualnych klientów firmy, organizacja stanowiska pracy zgodna z obowiązującymi zasadami i przepisami, składanie zamówień, przyjmowanie dostaw, ... Continue Reading →