Wzór podania o pracę dla Stażysty

Na straż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które charakteryzują się samodzielnością, uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością. Najchętniej przyjmowane są ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Stewardessy

Wszelkich informacji dotyczących lotów udziela pasażerom stewardessa. Ponadto, do jej obowiązków należy także: dbanie o bezpieczeństwo podróżnych, informowanie o zachowaniu ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Strażaka

Niezwykle istotne w zawodzie strażaka są warunki fizyczne i psychiczne zatrudnionych. Szanse na karierę mają osoby odpowiedzialne, samodzielne, systematyczne, odporne na stres ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Strażnika Miejskiego

O naborze do służby w straży miejskiej decyduje minimum średnie wykształcenie kandydata, jego niekaralność oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Do podstawowych ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Technika Dentystycznego

Praca w zawodzie technika dentystycznego wymaga od osoby ją wykonującej przede wszystkim precyzji, samodzielności, a także cierpliwości. Nie bez znaczenia jest również umiejętność ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Technika Farmacji

Tytuł technika farmacji można uzyskać już dzięki dwuletniemu studium policealnemu. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę, niezbędną do wykonywania takich zadań jak sporządzanie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Technika Handlowca

Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem technika handlowca jest bardzo szeroki. Do najistotniejszych jego zadań można zaliczyć: organizację pracy zakładu, zaopatrzenie, ... Continue Reading →