Wzór CV dla Technologa

Zakres obowiązków technologa obejmuje: opracowywanie dokumentacji produkcyjnej, nadzór nad procesem produkcji, zarówno od strony technologicznej, jak i jakościowej, analiza raportów, ... Continue Reading →

Wzór CV dla Telemarketera

Jak sama nazwa wskazuje telemarketer zajmuje się marketingiem, a jego najważniejszym narzędziem pracy jest telefon. Najistotniejszymi zadaniami związanymi z tym stanowiskiem są: ... Continue Reading →

Wzór CV dla Tłumacza

Tłumacz zajmuje się przekładem tekstów pisanych i wypowiedzi z jednego języka na inny. Zawód ten wymaga dużej zdolności koncentracji uwagi, a także podzielności uwagi. Doskonała ... Continue Reading →

Wzór CV dla Urzędnika

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku urzędnika różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia. Ogólnie rzecz ujmując urzędnik zajmuje się: konsultacjami z zakresie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Webmastera

Do obowiązków webmastera należy projektowanie i aktualizacja witryny internetowej. Kontrola treści wprowadzanych przez redaktorów oraz dbanie o poprawne działanie serwisu także ... Continue Reading →

Wzór CV dla Wychowawcy

Do najważniejszych zadań wychowawcy należy przede wszystkim aktywne wspieranie procesu szkolnej edukacji i wychowania podopiecznych. Bardzo istotna jest umiejętność organizacji ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Technika Handlowca

Osoby legitymujące się wykształceniem średnim handlowym, które prezentują wysoki poziom kultury osobistej, spełniają najistotniejsze wymagania, stawiane przed technikami handlowcami. ... Continue Reading →