Wzór CV dla Pedagoga

Miejscem pracy pedagoga jest najczęściej placówka oświatowa lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do podstawowych zadań pedagoga należy organizowanie pomocy, opieka pedagogiczna ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pielęgniarki

Pielęgniarka ma za zadanie sprawować nad podległymi jej pacjentami opiekę leczniczą, rehabilitacyjną i diagnostyczną. Do najważniejszych obowiązków należy dbanie o komfort, ... Continue Reading →

Wzór CV dla Policjanta

Zawód policjanta wiąże się z ogromnym ryzykiem. Dlatego stanowisko to zajmują osoby o mocnych nerwach, odpowiedzialne, samodzielne i spostrzegawcze. Najważniejszymi zadaniami ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pracownika Biurowego

Pracownik biurowy odpowiedzialny jest za sprawne działanie biura i koordynowanie jego codziennej pracy. Do najważniejszych zadań związanych z tym stanowiskiem należy: sprawna ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pracownika Budowlanego

Obowiązki pracownika budowlanego nie są sztywno określone, gdyż zakres jego zadań zależy w dużej mierze od posiadanych umiejętności i zapotrzebowania. Do najważniejszych ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pracownika Ochrony

Obowiązki pracownika ochrony mogą obejmować: konwojowanie osób lub mienia, ochrona różnego rodzaju imprez, przedsiębiorstw, urzędów, placówek handlowych, parkingów, a także ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pracownika Produkcji

Osoba zatrudniona jako pracownik produkcji, oprócz obowiązków określonych w karcie zadań danego stanowiska pracy, może być również zobowiązana do raportowania oraz wprowadzania ... Continue Reading →