Wzór listu motywacyjnego dla Architekta Wnętrz

Na stanowisko architekta wnętrz zatrudniane są osoby posiadające wyobraźnię przestrzenną, zdolności plastyczne i niezwykłą wrażliwość estetyczną. Do najważniejszych obowiązków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Asystentki

Najważniejszym warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystentki jest posiadanie przez kandydatkę odpowiedniego wykształcenia – preferowane wyższe z zakresu zarządzania lub administracji. ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Barmana

Stanowisko barmana wiąże się z bezpośrednią obsługą klienta. Do jego zasadniczych obowiązków można zaliczyć prowadzenie dokumentacji sprzedaży, przygotowywanie różnorodnych ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Blacharza Samochodowego

Zawód blacharza samochodowego związany jest z koniecznością przebywania w zakurzonych pomieszczeniach zamkniętych, zatem osoba zatrudniona w tym zawodzie powinna być w doskonałej ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Budowlańca

Zawód budowlańca wiąże się ze wznoszeniem i remontowaniem budynków i budowli. Jego praca polega między innymi na: prowadzeniu dokumentacji budowy, utrzymaniu porządku na terenie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Cukiernika

Do podstawowych zadań cukiernika należy przygotowanie deserów, ciast i innych wyrobów cukierniczych dla indywidualnych klientów, grup, na przyjęcia lub bankiety, opracowywanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Dentysty

Dentysta, inaczej stomatolog zajmuje się badaniem pacjenta, wyjaśnianiem celu i sposobu leczenia i profilaktyki, a także pobieraniem materiału biologicznego oaz kierowanie pacjenta ... Continue Reading →