Wzór listu motywacyjnego dla Górnika

Pierwszym etapem pracy górnika jest odpowiednie przygotowanie złoża do wydobycia, następnie jego praca polega na właściwym wydobyciu i zabezpieczeniu korytarza przed zawaleniem. ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Grafika Komputerowego

Grafik komputerowy odpowiada za tworzenie i przygotowywanie różnego rodzaju materiałów reklamowych i publikacji. Jego podstawowym narzędziem pracy jest oczywiście komputer i ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Handlowca

Zawód handlowca ma wiele wspólnego ze stanowiskiem przedstawiciela handlowego. Podobnie jak on jego zadanie polega na aktywnym pozyskiwaniu klienta, przedstawianiu oferty firmy, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Hostessy

Praca hostessy kojarzy się wyłącznie z koniecznością ładnego prezentowania się i reklamą danego produktu czy usługi. Obowiązkiem hostessy jest także rozdawanie ulotek reklamowych, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Informatyka

Trudno jest jednoznacznie określić obowiązki informatyka. Ich zakres różni się w zależności od wykształcenia i posiadanych umiejętności. Podstawowe jego zadania to: tworzenie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inspektora Nadzoru

Jak sama nazwa wskazuje inspektor nadzoru zajmuje się nadzorowaniem przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy udział w negocjacjach, wykonywanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inżyniera Budownictwa

Do podstawowych obowiązków inżyniera budownictwa należy budowa i koordynowanie prac zespoły dokonującego realizacji prac budowlanych i montażowych, raportowanie stanu zaawansowania ... Continue Reading →