Wzór listu motywacyjnego dla Kierownika Budowy

Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym z zakresu architektury lub budownictwa, posiadające odpowiednią praktykę zawodową mogą zostać zatrudnieni na stanowisku kierownika ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kierownika Sklepu

Zadania kierownika sklepu nie ograniczają się wyłącznie do nadzorowania realizacji celów sprzedażowych czy kierowania bieżącą działalnością punktu. Jego obowiązki obejmują ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kontrolera Jakości

Najważniejszym zadaniem kontrolera jakości jest zapobieganie wytwarzania wadliwego towaru. Swoje zadanie może wykonywać kontrolując cały proces produkcji lub wybraną jego fazę. ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kosmetyczki

Stanowisko kosmetyczki zajmowane jest najczęściej przez osoby posiadające estetyczny wygląd i nienaganne maniery. Doskonale odnajdują się na tym stanowisku kandydatki odpowiedzialne, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Księgowego

Do najbardziej istotnych zadań księgowego należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, co wiąże się ze zbieraniem i przechowywaniem faktur i innych dokumentów, po uprzednim wprowadzeniu ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kucharza

Do najważniejszych zadań kucharza należy dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy, czyli kuchni, przygotowywanie potraw, a także dbanie o odpowiednie ich zaserwowanie. Jednym ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Lekarza

Osoby odporne psychicznie, samodzielne, systematyczne i spostrzegawcze powinny szukać pracy w zawodzie lekarza. Aby zostać zatrudnionym na tym stanowisku trzeba posiadać odpowiednie ... Continue Reading →