Wzór listu motywacyjnego dla Niani

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem niani jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i właściwej opieki podczas nieobecności jego opiekunów prawnych. Oprócz tego osoba piastująca ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Ogrodnika

Jak sama nazwa wskazuje ogrodnik zajmuje się ogrodem. Do jego obowiązków należy sadzenie, przesadzanie, rozmnażanie, strzyżenie, przycinanie, odchwaszczanie i oprysk ochronny ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Operatora Maszyn

Do podstawowych zadań operatora maszyn należy obsługa urządzeń specjalistycznych. Można do zakresu obowiązków na tym stanowisku doliczyć przeprowadzanie regularnych przeglądów ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Operatora Maszyn CNC

Stanowisko operatora maszyn CNC jest przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje do obsługi tego typu maszyn. Doskonale nadają się do tej pracy kandydaci systematyczni, odpowiedzialni, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Operatora Wózka Widłowego

Do najważniejszych zadań operatora wózka widłowego, oprócz obsługi tego pojazdu, należy przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, kompletowanie i pakowanie zamówień, prawidłowe ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Opiekunki Dziecięcej

Do najważniejszych zadań, uwzględnianych w zakresie obowiązków opiekunki dziecięcej należy przede wszystkim opieka i nadzór nad bezpieczeństwem podopiecznego. Oprócz tego, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Opiekunki Starszych Osób

Osoby chętne do niesienia pomocy, cierpliwe, odpowiedzialne, samodzielne i komunikatywne często zatrudniane są na stanowisku opiekunki osoby starszej. Praca z osobami w podeszłym ... Continue Reading →