Wzór podania o pracę dla Pracownika Socjalnego

Do najważniejszych zadań pracownika socjalnego należy stworzenie osobom potrzebującym odpowiednich warunków życia i w miarę możliwości zapobieganie wszelkim patologiom społecznym. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Praktykanta

Nie ma ściśle określonego zakresu obowiązków osoby odbywającej praktyki. Najbardziej istotnym zadaniem jest praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej w szkole oraz przyswajanie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Projektanta

Stanowisko projektanta ma charakter artystyczny. Najważniejszym obowiązkiem projektanta jest, jak sama nazwa zawodu wskazuje, projektowanie strojów. Oprócz tego osoba na tym stanowisku ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Handlowego

Osoby odpowiedzialne, samodzielne, komunikatywne, kreatywne i zorganizowane doskonale odnajdują się na stanowisku przedstawiciela handlowego. Do najważniejszych obowiązków osoby ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Medycznego

Obowiązki przedstawiciela medycznego pokrywają się w pewnym stopniu z zakresem zadań przedstawiciela handlowego. Oba zawody polegają na aktywnym pozyskiwaniu nowych i obsłudze ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Psychologa

Zakres obowiązków psychologa jest uzależniony w pewnym stopniu od miejsca zatrudnienia. Uogólniając można jednak stwierdzić, że do najważniejszych jego zadań należy: prowadzenie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Ratownika

Jednym z zadań ratownika jest jak najszybsze dotarcie do miejsca wezwania, zabezpieczenie go i ocena stanu rannych. Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ... Continue Reading →