Życiorys do szkoły zawodowej

Życiorys jest to dokument opisujący przebieg życia od narodzin do dnia dzisiejszego. Dobrze napisany dokument powinien zawierać takie elementy jak: data i miejsce narodzin, imiona, ... Continue Reading →

Życiorys do szkoły podstawowej

Życiorys pisany dla osób uczęszczających do szkoły podstawowej nie będzie zbytnio rozbudowany ze względu na wiek opisywanej osoby. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę ... Continue Reading →

Życiorys na studia

Życiorys na studia opracowano dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i posiadają zdaną maturę. Wiele uczelni oprócz standardowego zestawu dokumentów aplikacyjnych ... Continue Reading →

Życiorys do policji

Rekrutacja do policji przebiega podobnie jak nabór do straży pożarnej czy do wojska. Od kandydatów wymaga się bardzo dobrej kondycji fizycznej, dobrego stanu zdrowia oraz przejścia ... Continue Reading →

Życiorys do wojska

Obecnie w Polsce nie ma poboru do wojska. Istnieje armia zawodowa, która w pełni zaspokaja potrzeby obronne kraju. Kandydatami do pracy w wojsku mogą być zarówno mężczyźni ... Continue Reading →

Życiorys do straży pożarnej

Aby móc ubiegać się o pracę w Państwowej Straży Pożarnej trzeba przebyć całą drogę rekrutacyjną. Do pierwszego etapu zastaną zakwalifikowane osoby spełniajace wymagania ... Continue Reading →

Życiorys do straży miejskiej

Rekrutacja do straży miejskiej przebiega kilku etapowo. Ważne jest aby kandydat posiadał komplet dokumentów rekrutacyjnych. Jednym z nich jest życiorys, w którym kandydat do ... Continue Reading →