Klimat Polski

Cechą klimatu Polski jest zmienność pogody, kształtuje to:
Aż 6 różnych mas powietrza kształtuje pogodę w ciągu roku, przez cały rok pogodę kształtuje masa powietrza polarnego w obydwu odmianach: oceaniczna i kontynentalna. W zimowej połowie roku dociera do PL powietrze arktyczne, jest to powietrze mroźne.
Masa powietrza zwrotnikowego dociera w letniej połowie roku w 2 odmianach: powietrze zwrotnikowo morskie znad Azorów masa powietrza gorącego i wilgotnego. Do Pl. dociera suche, bo wytraca wilgoć np. nad Masywem Centralnym, przynosi słoneczna pogodę. Powietrze zwrotnikowo kontynentalne, swoich cech nabiera w Azji Mniejszej, Płn. Afryki, dociera późnym latem lub jesienią, „Babie lato”. Masy warstw z wyższej warstw troposfery, zimne powietrze o ujemnej temperaturze, z wysokości kilkunastu tysięcy metrów, następuje gwałtowna kondensacja pary wodne i intensywne ulewy.Polska minimum i maksimum:
– -40,6 stopni C Kotlina Żywiecka – luty 1929,
– +39,5 stopni C Bolesławiec k. Opola – sierpień 1943.

Okres wegetacyjny:
– 180-220 dni – Polska pd. wsch. najkrótszy okres wegetacji,
– Do 235 dni – Nizina Śląska najdłuższy okres wegetacji.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.