Matematyczne położenie Polski


Najbardziej na płn wysunięty jest przylądek Rozewie 54°50”N, na płd. Opołonek49°N, rozciągłość południkowa wynosi 5°. Przekłada to się na długość dnia tzn. w lecie na płn dzień jest dłuższy o 1h a w zimie odpowiednio krótszy.
Na zachodzie kolano Odry koło Cedyni 14°7’E a najbardziej wysunięty na wschód punkt to kolano Bugu koło Chorodła 24°8’ E, rozciągłość równoleżnikowa wynosi 10°1’ przekłada się to na 40 min. różnicy górowania słońca. W Chorodle słonce wstanie o 7 rano to w Cedyni dopiero za 40 min.

Gleby Polski są dość podobne do gleb sąsiadów ( Niemcy, Litwa, Białoruś) zróżnicowanie gleb wynika z klimatu i skały macierzystej. na przeważającym obszarze Polski skała macierzystą były polodowcowe utwory, gliny morenowe i sandrowe. Gleby również wykształciły się na zwietrzelinie skał.Charakterystyczną cechą jest duża zwartość hydrologiczna Polski aż 99.8% powierzchni leży w zlewisku M. Bałtyckiego, rzeki należące do innych zlewisk to: Strwiąż uchodzący do Dniestru (zlewisko M. Czarnego), Orawa uchodząca do Wagu, ten do Dunaju i do M. Czarnego, Orlica uchodząca do Łaby i do M. Północnego i Izera tak samo. Rzeki Polski należą do dorzeczy Odry i Wisły uchodzące do M.Baltyckiego. Słabe wykorzystanie tych rzek w żegludze tylko Odra na odcinku od Koźla do Szczecina jest żeglowna (3m-ce sezonu żeglugowego).

Obniża się systematycznie poziom wód gruntowych, jest coraz mniej wód gruntowych związane jest to z nierównomiernym rozłożeniem opadów bo więcej opadów przypada na sezon letni niż sezon zimowy dlatego woda latem szybciej wyparowuje. Przy zwiększonych opadach zimowych jest szansa na zwiększoną retencję i oddawania tej wody.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.