Odbiór i recykling makulatury

Odbiór i recykling makulaturyMakulatura jest to surowiec, który powstaje ze zużytych produktów papierniczych, nadający się do dalszego przetworzenia i produkcji papieru. Makulatura jest szeroko wykorzystywana w produkcji ręczników papierowych, papieru toaletowego, papieru do drukarek, papieru opakowaniowego, papieru drukarskiego.Makulatura jako odpad powstaje najczęściej w gospodarstwach domowych ze zużytych opakowań ale również w przemyśle jako odpady z drukarni oraz magazynów, gdzie tektura służy jako opakowania dla innych produktów. Makulatura do ponownego przetworzenia powstaje z: książek, zeszytów, podręczników, ulotek, opakowań tekturowych, gazet, toreb, papieru opakowaniowego, itp.

Najbardziej pożądany odpad z makulatury powstaje w magazynach i zakładach produkcyjnych, ponieważ taki papier jest zazwyczaj czysty oraz jednorodny – czyli prawidłowo posegregowany ze względu na rodzaj. Papier z gospodarstw domowych bywa zanieczyszczony oraz wymieszany na różne podgrupy, co generuje dodatkowe koszty ponieważ wymaga wstępnej segregacji przed jego ponownym przetworzeniem.

Prawidłowy recykling makulatury pozwala wykorzystać ją nawet kilkukrotnie. Co istotne odzysk makulatury chroni środowisko – każda tona makulatury to około 15 drzew, które nie zostaną wycięte. Papier, który zostaje zebrany i ponownie przetworzony nie zostaje zdeponowany na wysypiskach śmieci. W 2020 roku przetworzono i poddano recyklingowi ponad 4 miliony ton makulatury. Tyle też odpadów nie znalazło się na wysypiskach śmieci. Jest to więc realny wkład w ochronę środowiska.

Firma Eko System zajmuje się kompleksowym recyklingiem makulatury, począwszy od jej zbierania, magazynowania, przetwarzania i dalszej sprzedaży gotowego produktu. Dla swoich klientów oferuje możliwość odbioru makulatury w dowolnym dniu, cyklicznie lub jednorazowo. Firma Eko System specjalizuje się w odbiorze makulatury z drukarni, hurtowni, sklepów, przedsiębiorstw budowlanych czy też skupów surowców wtórnych. Więcej szczegółów znajduje się na stronie firmy https://ekosystem.cc.


Jestem administratorem :)

Advertisement

Comments are closed.