Wzór listu motywacyjnego dla Analityka Finansowego

Zawód analityka finansowego jest związany z wszelkimi działaniami finansowymi firmy. Żadna firmowa złotówka nie powinna być wydana bez jego wiedzy. Do jego obowiązków należy ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Analityka Rynku Pracy

Do najważniejszych zadań analityka rynku pracy jest przygotowywanie wyczerpujących raportów i analiz rynku pracy zgodnych z przyjętymi powszechnie standardami, wspieranie przy ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Architekta

Do podstawowych zadań architekta należy: projektowanie i adaptowanie wnętrz zgodnie z zaleceniami klientów i możliwościami budynku., a także na opracowaniu i prowadzeniu dokumentacji ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Architekta Krajobrazu

Stanowisko architekta krajobrazu zarezerwowane jest dla osób odpowiedzialnych, samodzielnych, systematycznych, cierpliwych i kreatywnych. Osoba ta musi odznaczać się zamiłowaniem ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Architekta Wnętrz

Na stanowisko architekta wnętrz zatrudniane są osoby posiadające wyobraźnię przestrzenną, zdolności plastyczne i niezwykłą wrażliwość estetyczną. Do najważniejszych obowiązków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Asystentki

Najważniejszym warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystentki jest posiadanie przez kandydatkę odpowiedniego wykształcenia – preferowane wyższe z zakresu zarządzania lub administracji. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Agenta Ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy powinien zawsze działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. Oczywiście osoby zatrudnione w tym zawodzie obowiązuje tajemnica zawodowa. ... Continue Reading →