Wzór listu motywacyjnego dla Architekta Krajobrazu

Stanowisko architekta krajobrazu zarezerwowane jest dla osób odpowiedzialnych, samodzielnych, systematycznych, cierpliwych i kreatywnych. Osoba ta musi odznaczać się zamiłowaniem ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Architekta Wnętrz

Na stanowisko architekta wnętrz zatrudniane są osoby posiadające wyobraźnię przestrzenną, zdolności plastyczne i niezwykłą wrażliwość estetyczną. Do najważniejszych obowiązków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Asystentki

Najważniejszym warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystentki jest posiadanie przez kandydatkę odpowiedniego wykształcenia – preferowane wyższe z zakresu zarządzania lub administracji. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Agenta Ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy powinien zawsze działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. Oczywiście osoby zatrudnione w tym zawodzie obowiązuje tajemnica zawodowa. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Analityka Finansowego

Osoba zatrudniona na stanowisku analityka finansowego zajmuje się sporządzaniem analiz na podstawie danych finansowych i wyciąganiem z nich logicznych wniosków. Pracodawcy szczególnie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Analityka Rynku Pracy

Analityk rynku pracy zajmuje się badaniem i analizowaniem zebranych danych, dzięki którym jest w stanie wyłonić zależności między aktualnym popytem, podażą oraz ceną dóbr ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Architekta

Zadaniem architekta jest przygotowywanie projektów architektonicznych. W tym celu architekt korzysta z zaawansowanych aplikacji, takich jak: AutoCad, 3DMax czy ArchiCad, zatem znajomość ... Continue Reading →