Wzór podania o pracę dla Dentysty

Na stanowisku dentysty liczy się przede wszystkim cierpliwość, zaangażowanie, zorganizowanie i duże poczucie odpowiedzialności. Osoba zajmująca stanowisko dentysty powinna ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Doradcy Klienta

Najważniejszym zadaniem doradcy klienta jest profesjonalna obsługa klientów, aktywna sprzedaż produktów i usług firmy, samodzielna realizacja założonych celów, pozyskiwanie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Doradcy Ubezpieczeniowego

Na stanowisku doradcy ubezpieczeniowego zatrudniane są osoby, które posiadają wykształcenie minimum średnie choć preferowane jest wyższe z zakresu zarządzania, rachunkowości ... Continue Reading →

Wzór CV dla Dostawcy

Do podstawowych zadań dostawcy należy dowóz towarów pod wskazany adres, a także w określonym czasie. Oprócz tego, jako kierowca musi on dbać o stan techniczny swojego pojazdu, ... Continue Reading →

Wzór CV dla Dyrektora ds. Finansowych

Do najważniejszych zadań dyrektora ds. finansowych należy nadzorowanie wypłat finansowych, modyfikowanie strategii finansowej, zależnie od potrzeb firmy, analizowanie wyników ... Continue Reading →

Wzór CV dla Dyrektoar ds. Marketingu

Do podstawowych zadań dyrektora ds. marketingu należy: zarządzanie danymi marketingowymi, wdrażanie i monitorowanie projektów marketingowych, kontrola realizacji budżetu, a także ... Continue Reading →

Wzór CV dla Dziennikarza

Zadaniem dziennikarza ogólnie rzecz ujmując jest poszukiwanie prawdy i przekazywanie jej czytelnikom, słuchaczom lub widzom. Do jego podstawowych obowiązków należy odnajdywanie ... Continue Reading →