Wzór CV dla Inżyniera Budowy

Inżynier budowy zajmuje się planowaniem, projektowaniem i opracowywaniem technologii budowy. Oprócz tego jego zadaniem jest kontrolowanie i nadzorowanie kolejnych jej etapów, zarządzanie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Kasjera

Obowiązkiem kasjera jest przede wszystkim obsługa kasy fiskalnej. Niektóre firmy, szczególnie mniejsze oczekują także od osób zatrudnionych na tym stanowisku, wykładania towaru, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Handlowca

Zawód handlowca ma wiele wspólnego ze stanowiskiem przedstawiciela handlowego. Podobnie jak on jego zadanie polega na aktywnym pozyskiwaniu klienta, przedstawianiu oferty firmy, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Hostessy

Praca hostessy kojarzy się wyłącznie z koniecznością ładnego prezentowania się i reklamą danego produktu czy usługi. Obowiązkiem hostessy jest także rozdawanie ulotek reklamowych, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Informatyka

Trudno jest jednoznacznie określić obowiązki informatyka. Ich zakres różni się w zależności od wykształcenia i posiadanych umiejętności. Podstawowe jego zadania to: tworzenie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inspektora Nadzoru

Jak sama nazwa wskazuje inspektor nadzoru zajmuje się nadzorowaniem przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy udział w negocjacjach, wykonywanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inżyniera Budownictwa

Do podstawowych obowiązków inżyniera budownictwa należy budowa i koordynowanie prac zespoły dokonującego realizacji prac budowlanych i montażowych, raportowanie stanu zaawansowania ... Continue Reading →