Wzór listu motywacyjnego dla Inżyniera Budowy

Do podstawowych obowiązków inżyniera budowy należy przygotowanie, realizacja i rozliczenie powierzonych prac, prowadzenie dokumentacji budowlanej, opracowywanie planu potrzeb materiałowych, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kasjera

Stanowisko kasjera jest najczęściej zarezerwowane dla osób odpowiedzialnych, systematycznych, komunikatywnych, zorganizowanych i uczciwych. Do najistotniejszych zadań osoby wykonującej ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Handlowca

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku handlowca należą samodzielne działania handlowe mające na celu przedstawienie oferty firmy, sprzedaż jej produktów i usług ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Hostessy

Do podstawowych zadań hostessy jest pomoc w działaniach promocyjnych na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez zleceniodawcę. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Informatyka

Głównymi zadaniami informatyka są tworzenie oprogramowania poprzez wykorzystywanie specjalistycznego języka. Do jego obowiązków należy także zarządzanie danymi, szyfrowanie, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru

Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrolowanie realizacji projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami. Najważniejszymi obowiązkami osoby na tym stanowisku są: udział ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inżyniera Budownictwa

Inżynierską stroną projektowania i planowania budowy zajmuje się inżynier budownictwa. Do jego podstawowych obowiązków należy przygotowanie, realizacja i rozliczenie powierzonych ... Continue Reading →