Emisja gazów cieplarnianych w wybranych krajach w roku 2003

Gazy cieplarniane to gazowe składniki atmosfery będące przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi w wyniku ... Continue Reading →

Czym zajmuje się geografia polityczna

Główne kierunki geografii politycznej: 1. KIERUNEK KRAJOBRAZOWY – Badał przejawy działalności i organizacji politycznych, które znajdowały swój wyraz w krajobrazie – ... Continue Reading →

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Przed 1989 rokiem w Polsce nie funkcjonowały firmy zagraniczne (poza tzw. firmami polonijnymi). Dzisiaj 91 proc. kapitału napływającego do naszego kraju pochodzi z krajów OECD ... Continue Reading →

Wzór CV dla Administratora Sieci

Jednym z podstawowych zadań administratora sieci jest zarządzanie bazą użytkowników i ich uprawnieniami. To w jego gestii jest dbanie o odpowiednią zaporę antywirusową, bezawaryjne ... Continue Reading →

Wzór CV dla Agenta Nieruchomości

Podstawowym zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest prezentacja i sprzedaż nieruchomości podmiotom zainteresowanym. Oprócz tego, jego zadania obejmują tworzenie efektywnej strategii ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Administratora Sieci

Obowiązkiem administratora sieci jest budowa, udoskonalanie i zarządzanie określoną siecią komputerową. Do jego zasadniczych zadań należy: rozwiązywanie problemów technicznych, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Agenta Nieruchomości

Do najważniejszych obowiązków agenta nieruchomości należy profesjonalna obsługa podmiotów szukających nieruchomości, ich prezentacja, tworzenie skutecznej strategii sprzedaży ... Continue Reading →