Wzór CV dla Agenta Ubezpieczeniowego

Do najważniejszych zadań agenta ubezpieczeniowego jest pozyskiwanie nowych i obsługa aktualnych klientów zakładu ubezpieczeniowego dla którego pracuje. Jego zadania polegają ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Agenta Ubezpieczeniowego

Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz danej firmy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim aktywne pozyskiwanie nowych oraz ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Agenta Ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy powinien zawsze działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. Oczywiście osoby zatrudnione w tym zawodzie obowiązuje tajemnica zawodowa. ... Continue Reading →