Wzór CV dla Fakturzysty

Fakturzysta zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem dokumentacji handlowej, takiej jak faktury i noty korygujące, dba o poprawność sporządzonych dokumentów, wprowadza faktury ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Fakturzysty

Zadania fakturzysty to przede wszystkim wystawianie faktur i not korygujących, wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego, kontrolowanie właściwego obiegu dokumentacji ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Fakturzysty

Obowiązki fakturzysty bardzo często ograniczają się do wystawiania faktur i not korygujących, sprawdzanie ich poprawności, wprowadzanie dokumentów handlowych do systemu komputerowego, ... Continue Reading →