Wzór CV dla Geodety

Geodeta to zawód zajmujący się precyzyjnym wykonywaniem pomiarów nieruchomości gruntowych, a także sporządzaniem planów i map geodezyjnych. To właśnie w zakresie jego obowiązków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Geodety

Zadaniem geodety jest w miarę możliwości precyzyjne określanie położenia punktów na wydzielonych fragmentach powierzchni gruntu, wykonywanie pomiarów deformacji powierzchni ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Geodety

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku geodety należy wykonywanie pomiarów w zakresie różnego rodzaju nieruchomości gruntowych oraz wykonywanie map i planów. ... Continue Reading →