Wzór CV dla Górnika

Miejscem pracy górnika jest przede wszystkim kopalnia, a narzędzia jego pracy to głównie sprzęty i urządzenia ciężkie. Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Górnika

Pierwszym etapem pracy górnika jest odpowiednie przygotowanie złoża do wydobycia, następnie jego praca polega na właściwym wydobyciu i zabezpieczeniu korytarza przed zawaleniem. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Górnika

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku górnika obejmuje: przygotowanie złoża do eksploatacji i wydobywanie węgla zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny ... Continue Reading →