Wzór CV dla Inspektora Nadzoru

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora nadzoru należy udział w negocjacjach, wykonywanie kosztorysów, nadzorowanie realizacji zadań i robót w zakresie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Inspektora Nadzoru

Jak sama nazwa wskazuje inspektor nadzoru zajmuje się nadzorowaniem przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy udział w negocjacjach, wykonywanie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru

Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrolowanie realizacji projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami. Najważniejszymi obowiązkami osoby na tym stanowisku są: udział ... Continue Reading →