Wzór CV dla Kierownika Budowy

Samodzielni, systematyczni i odpowiedzialni absolwenci szkół wyższych o kierunku architektura lub budownictwo, zatrudniani są często na stanowisku kierownika budowy. Do obowiązków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Kierownika Budowy

Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym z zakresu architektury lub budownictwa, posiadające odpowiednią praktykę zawodową mogą zostać zatrudnieni na stanowisku kierownika ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Kierownika Budowy

Jak nietrudno się domyślić obowiązki kierownika budowy ściśle związane są z procesem budowy. Jego zadania obejmują zorganizowanie i kontrolę nad realizacją robót budowlanych, ... Continue Reading →