Wzór CV dla Niani

Do obowiązków niani zaliczyć trzeba: zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych dziecka, udział w kształtowaniu pozytywnych cech i przyzwyczajeń, pobudzanie aktywności ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Niani

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem niani jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i właściwej opieki podczas nieobecności jego opiekunów prawnych. Oprócz tego osoba piastująca ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Niani

Najważniejszym z zadań niani jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku lub dzieciom na czas nieobecności prawnych opiekunów. Oprócz tego osoba piastująca to stanowisko zajmuje ... Continue Reading →