Prawa Ohm’a

Ciało raz puszczone puszcza się stale. Ciało rzucone na łoże traci na oporze. W ciemności ciało traci na oporności. Gdy jedno ciało drugie gniecie, to powstaje trzecie. Powyżej ... Continue Reading →