Wzór CV dla Pielęgniarki

Pielęgniarka ma za zadanie sprawować nad podległymi jej pacjentami opiekę leczniczą, rehabilitacyjną i diagnostyczną. Do najważniejszych obowiązków należy dbanie o komfort, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pielęgniarki

Do najważniejszych obowiązków pielęgniarki zaliczyć można sprawowanie opieki zarówno leczniczej i rehabilitacyjnej, jak i diagnostycznej. Zadania wykonywane przez osoby zatrudnione ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pielęgniarki

Osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki musi posiadać bardzo duże poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nieraz, od spostrzegawczości i szybkiej reakcji pielęgniarki ... Continue Reading →