Wzór CV dla Praktykanta

Obowiązki praktykanta zależą w dużej mierze od branży w jakiej odbywane są praktyki. Praktykant ma obowiązek wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i nauczyć się czegoś ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Praktykanta

Stanowisko praktykanta pomaga osobom zainteresowanym poszerzać ich wiedzę i umiejętności. Zakres obowiązków związanych z tym stanowiskiem zależy w szczególności od branży ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Praktykanta

Nie ma ściśle określonego zakresu obowiązków osoby odbywającej praktyki. Najbardziej istotnym zadaniem jest praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej w szkole oraz przyswajanie ... Continue Reading →