Wzór CV dla Robotnika Budowlanego

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej jako pracownik budowlany jest dość szeroki i w dużym stopniu zależny od pracodawcy i jego potrzeb. Przede wszystkim można do jego zadań ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Robotnika Budowlanego

Ogólnie rzecz ujmując obowiązki pracownika budowlanego można określić jako wszelkie roboty budowlano-remontowe. W zależności od potrzeb danego pracodawcy i posiadanych umiejętności, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Robotnika Budowlanego

Pracownik budowlany wykonuje wszelkie prace remontowo-budowlane. Do jego podstawowych obowiązków zaliczyć można: murowanie, tynkowanie, montaż, rozbiórkę, a także prace ciesielskie. ... Continue Reading →