Wzór CV dla Tłumacza

Tłumacz zajmuje się przekładem tekstów pisanych i wypowiedzi z jednego języka na inny. Zawód ten wymaga dużej zdolności koncentracji uwagi, a także podzielności uwagi. Doskonała ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Tłumacza

Praca na stanowisku tłumacza wymaga od osoby zatrudnionej umiejętności koncentracji uwagi, a także jej podzielności. Poza tym niezbędna jest również bardzo dobra pamięć, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Tłumacza

Najważniejszym zadaniem tłumacza jest jak najdokładniejsze i najwierniejsze przetłumaczenie tekstu lub wypowiedzi z jednego języka na inny. Narzędziami jego pracy są słowniki ... Continue Reading →