Życiorys do wojska

Obecnie w Polsce nie ma poboru do wojska. Istnieje armia zawodowa, która w pełni zaspokaja potrzeby obronne kraju. Kandydatami do pracy w wojsku mogą być zarówno mężczyźni ... Continue Reading →