Unimil – Analiza SWOT firmy

UnimilNajwiększy w Europie producent prezerwatyw, grupa Unimil zamierza zwiększać sprzedaż swoich produktów na najważniejszych rynkach: Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Chin – poinformował dziennikarzy w piątek prezes Unimilu, Grzegorz Winogradski.SILNE STRONY
bardzo duży udział w polskim rynku prezerwatyw (około 80 proc.)
doświadczenie w eksporcie prezerwatyw – 20 proc. sprzedaży eksportowej jest realizowane na wschód (kraje Wspólnoty Niepodległych Państw)
systematyczne podnoszenie jakości oraz wzbogacanie oferty
duże wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych
SŁABE STRONY
konieczność ponoszenia systematycznych, dużych nakładów na reklamę i marketing
trudna sytuacja największego akcjonariusza – Universalu
odwołanie publicznej subskrypcji akcji serii C (powodem była dekoniunktura na rynku akcji)
słabsze wyniki w 1998 roku w rezultacie spadku zamówień, będącego m. in. pochodną kryzysu w Rosji
SZANSE
coraz wyższa wiedza na temat antykoncepcji – prognozowany wzrost popytu na prezerwatywy
rozwój rynku na wschodzie – spółka planuje tam budowę fabryki prezerwatyw
wzrost eksportu na rynki krajów Europy Zachodniej
plan uruchomienia produkcji nowych wyrobów medyczno-sanitarnych (dywersyfikacja przychodów)
ZAGROŻENIA
rosnąca konkurencja ze strony firm zagranicznych, szczególnie z Dalekiego Wschodu (produkt gorszej jakości, ale znacznie tańszy)
przedłużający się kryzys na wschodzie może znacznie opóźnić ekspansję na tamtejsze rynki oraz wpłynąć na dalsze pogorszenie wyników Unimilu


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.