Wzór CV dla Geodety

Wzór CV Geodeta

Geodeta to zawód zajmujący się precyzyjnym wykonywaniem pomiarów nieruchomości gruntowych, a także sporządzaniem planów i map geodezyjnych. To właśnie w zakresie jego obowiązków jest sporządzanie wyrysów do ksiąg wieczystych. Geodeta dokonuje pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu: tachimetrów, niwelatorów oraz dalmierzy laserowych. Osoba zajmująca to stanowisko powinna odznaczać się dużym poczuciem odpowiedzialności, samodzielnością, zorganizowaniem, spostrzegawczością i wyobraźnią przestrzenną.


CV Geodeta wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.