Wzór CV dla Opiekunki Dziecięcej

Wzór CV Opiekunka Dziecięca

Opiekunka dziecięca najczęściej sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 0 do 4 lat. Do jej najważniejszych obowiązków należy pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności prawnych opiekunów. Można do tego zaliczyć dbanie o higienę osobistą, karmienie, w razie potrzeby podawanie leków, a także organizowanie czasu wolnego. Stanowisko opiekunki dziecięcej zajmują osoby odpowiedzialne, spokojne, opanowane, łagodne, a także kreatywne. Ważna w tym zawodzie jest także spostrzegawczość i podzielność uwagi.


CV Opiekunka Dziecięca wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.